האם Sims 4 תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Sims 4

Sims 4

A popular life simulation game.


האם Sims 4 תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sims 4 עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: