האם Sirds תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Sirds

Sirds

Create 3D images that pop out when you stare at them.


האם Sirds תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sirds עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: