האם Sloth תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Sloth

Sloth

Displays all open files in use by an app.


האם Sloth תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sloth עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: