האם Smart Label Creator תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Smart Label Creator

Smart Label Creator

Label printing software for Seiko printers.


האם Smart Label Creator תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Smart Label Creator עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: