האם Smart Scroll תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Smart Scroll

Smart Scroll

Scroll more smoothly, more quickly, and more comfortably.


האם Smart Scroll תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Smart Scroll עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: