האם Smart Tunes תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Smart Tunes

Smart Tunes

iTunes in the menubar.


האם Smart Tunes תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Smart Tunes עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: