האם SmartGit תומך ב- Apple silicon?

פעיל רק ברוזטה 2

SmartGit

SmartGit

syntevo GmbH

Graphical front-end for Git, the distributed version control system.

תגיות: Developer Toolsdeveloper


האם SmartGit תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SmartGit יכול לרוץ על Macs של Apple Silicon M1 ו-M2 רק באמצעות טכנולוגיה של Apple Rosetta 2 translation. חשוב לציין שלמרות ש-Rosetta מאפשרת ליישום לרוץ, ייתכן שיהיו מגבלות ביצועים וחוסר עקביות בהשוואה לריצה מקומית.

עדכון אחרון: