האם Smooze תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Smooze

Smooze

Smooth scrolling and mouse enhancements.


האם Smooze תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Smooze עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: