האם Snap Assist תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Snap Assist

Snap Assist

Toolbar utility.


האם Snap Assist תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Snap Assist עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: