האם Snowflower Arc תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Snowflower Arc

Snowflower Arc

Create compressed archives.


האם Snowflower Arc תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Snowflower Arc עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: