האם Snowflower Chess תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Snowflower Chess

Snowflower Chess

Practice playing chess.


האם Snowflower Chess תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Snowflower Chess עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: