האם Social Amnesia תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Social Amnesia

Social Amnesia

Make sure your social media accounts are up to date.


האם Social Amnesia תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Social Amnesia עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: