האם Songwriter's Pad LE תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Songwriter's Pad LE

Songwriter's Pad LE

Pro song lyric writing tool.


האם Songwriter's Pad LE תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Songwriter's Pad LE עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: