האם Sonic Charge תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Sonic Charge

Sonic Charge

AU/VST plug-in with a genetic approach to sound creation.


האם Sonic Charge תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sonic Charge עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: