האם SortingThoughts תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SortingThoughts

SortingThoughts

Personal information and knowledge management software.


האם SortingThoughts תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SortingThoughts עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: