האם SoundAr תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SoundAr

SoundAr

Trigger sound effects.


האם SoundAr תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SoundAr עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: