האם Space Saver תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Space Saver

Space Saver

Delete the local Time Machine Backups on your Mac.


האם Space Saver תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Space Saver עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: