האם SpamAssassin תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SpamAssassin

SpamAssassin

Server side spam email blocker.


האם SpamAssassin תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SpamAssassin עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: