האם SparkChess תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SparkChess

SparkChess

An easy-to-pick-up chess game.


האם SparkChess תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SparkChess עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: