האם SpeakLine תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SpeakLine

SpeakLine

Make your Mac speak.


האם SpeakLine תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SpeakLine עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: