האם Speaky MiniPlayer תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Speaky MiniPlayer

Speaky MiniPlayer

A minimalistic music controller for Spotify.


האם Speaky MiniPlayer תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Speaky MiniPlayer עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: