האם Speech Timer תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Speech Timer

Speech Timer

Organize your club meetings.


האם Speech Timer תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Speech Timer עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: