האם SpeedCrunch תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SpeedCrunch

SpeedCrunch

High precision and powerful desktop calculator.


האם SpeedCrunch תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SpeedCrunch עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: