האם Speedify תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Speedify

Speedify

Use all your Internet connections at one time.


האם Speedify תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Speedify עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: