האם Sphero Edu תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Sphero Edu

Sphero Edu

Create, contribute, and learn with Sphero robots.


האם Sphero Edu תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Sphero Edu עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: