האם Spyrix Activity Monitoring תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Spyrix Activity Monitoring

Spyrix Activity Monitoring

Parental & Employee Monitoring software.


האם Spyrix Activity Monitoring תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Spyrix Activity Monitoring עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: