האם SquidMan תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

SquidMan

SquidMan

Graphical installer and manager for Squid proxy cache.


האם SquidMan תואם ל-Mac של Apple Silicon?
SquidMan עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: