האם Stacks תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Stacks

Stacks

New way to create pages in RapidWeaver.


האם Stacks תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Stacks עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: