האם Standard Accounts תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Standard Accounts

Standard Accounts

Integrated accounting solution.


האם Standard Accounts תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Standard Accounts עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: