האם Twitter תומך ב- Apple silicon?

כן, תמיכה ילידית של Apple Silicon (8.43.11+)

Twitter

Twitter

Twitter Inc.

Chat about what’s happening.

תגיות: productivitysocial


האם Twitter תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Twitter כעת תואם לגמרי עם Apple Silicon M1 ו- M2 Macs מגירסה 8.43.11+.

עדכון אחרון: