האם Browser ChooserX תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Browser ChooserX

Browser ChooserX

Choose the browser to open outside links.


האם Browser ChooserX תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Browser ChooserX עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: