האם Chatty for Google Hangouts תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Chatty for Google Hangouts

Chatty for Google Hangouts

Desktop client for Google Hangouts (was Hangouts Plus).


האם Chatty for Google Hangouts תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Chatty for Google Hangouts עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: