האם Essential Anatomy תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

Essential Anatomy

Essential Anatomy

3D anatomy modeling engine.


האם Essential Anatomy תואם ל-Mac של Apple Silicon?
Essential Anatomy עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: