האם globalSAN תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

globalSAN

globalSAN

The iSCSI Initiator.


האם globalSAN תואם ל-Mac של Apple Silicon?
globalSAN עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: