האם goPanel תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

goPanel

goPanel

Manage Web servers.


האם goPanel תואם ל-Mac של Apple Silicon?
goPanel עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: