האם iElements תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iElements

iElements

Periodic table reference resource.


האם iElements תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iElements עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: