האם iFinance תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iFinance

iFinance

Comprehensively manage your personal finances.


האם iFinance תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iFinance עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: