האם iLok License Manager תומך ב- Apple silicon?

תמיכה חלקית של Rosetta 2

iLok License Manager

iLok License Manager

PACE Anti-Piracy, Inc.

License management app for iLok.


האם iLok License Manager תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iLok License Manager כעת מציע תאימות חלקית עם Macs של Apple Silicon M1 ו-M2. ייתכן שיהיו עדיין חלקים שלא יעבדו כשאמורים, אבל הם ממשיכים לעבוד בכיוון השלמות התאימות מלאה בקרוב.

עדכון אחרון: