האם iPic תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iPic

iPic

Easily upload images and support markdown.


האם iPic תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iPic עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: