האם iPicture תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iPicture

iPicture

Display your digital photos on the deskop.


האם iPicture תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iPicture עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: