האם iPrintPage תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iPrintPage

iPrintPage

Print on continuous paper in text mode.


האם iPrintPage תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iPrintPage עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: