האם iPulse תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iPulse

iPulse

Monitor system activity, CPU, memory, network, and more.


האם iPulse תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iPulse עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: