האם iSMARTtrain תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iSMARTtrain

iSMARTtrain

Athletic training log.


האם iSMARTtrain תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iSMARTtrain עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: