האם iShowU Instant תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iShowU Instant

iShowU Instant

Full-featured screen recording and audio sweetening.


האם iShowU Instant תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iShowU Instant עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: