האם iShowU Studio תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iShowU Studio

iShowU Studio

Screen capture with full post-recording editing.


האם iShowU Studio תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iShowU Studio עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: