האם iStatistica תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iStatistica

iStatistica

Advanced system monitor.


האם iStatistica תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iStatistica עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: