האם iStudio Publisher (Family 3 Pack) תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iStudio Publisher (Family 3 Pack)

iStudio Publisher (Family 3 Pack)

Desktop publishing app with dynamic text wrapping.


האם iStudio Publisher (Family 3 Pack) תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iStudio Publisher (Family 3 Pack) עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: