האם iTimer תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

iTimer

iTimer

Simple timer to increase productivity (was Attention Timer).


האם iTimer תואם ל-Mac של Apple Silicon?
iTimer עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: