האם interviewScribe תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

interviewScribe

interviewScribe

Powerful dictation tool.


האם interviewScribe תואם ל-Mac של Apple Silicon?
interviewScribe עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: