האם jPDFImages תומך ב- Apple silicon?

!עדיין לא נבדק

jPDFImages

jPDFImages

Java PDF images library.


האם jPDFImages תואם ל-Mac של Apple Silicon?
jPDFImages עדיין לא נבדק על Macs של Apple Silicon. לחץ על כפתור 'התראה' לקבלת עדכונים מיידיים כשיש לנו אישור על תמיכה מלאה.

עדכון אחרון: